Geneza nazwy Wyspy Bielawa

Home / Geneza nazwy Wyspy Bielawa

W literaturze przedmiotu znaleźć można liczne przykłady świadczące o powiązaniach nazw własnych ze zjawiskami występującymi w przyrodzie lub nawiązującymi do geologii.

Dowodem tego może być nazwy Wyspy Bielawa, która w swoim pochodzeniu nawiązuje do występujących w rejonie jeziora Drawskiego bogatych pokładów kredy jeziornej.

Dokonując dokładnej analizy dna, chociażby największej zatoki wyspy znaleźć można liczne dowody na potwierdzenie powyższej tezy.

Już pochodzące z 1711 roku materiały źródłowe, w tym mapa Starostwa Drawskiego, wskazują, że ówcześni mieszkańcy Wyspy pochodzenia niemieckiego nazywali ją „Kalkwerder”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Wapienna Wyspa. Nazwa ta jest ściśle powiązana z występującym już od wieków w tym rejonie surowcem, jakim jest wapno, co znajduje odbicie w morfologii nazwy –„Kalk”- wapno oraz „Werder”- co z staroniemieckiego oznacza wyspa.

Fot. 22. Mapa z początku XX wieku. Tempelburg- Czaplinek i okolice.
źródło: Czaplinek na europejskim szlaku, 2004

Zmiana nazwy Wyspy nastąpiła po II wojnie światowej, kiedy to tereny te opuścili dotychczasowi mieszkańcy niemieckiego pochodzenia. Wówczas uzasadnionym było, by nazwę przetłumaczyć z języka niemieckiego „Kalkwerder” na „Bielawa. Polska wersja ściśle odzwierciedla uwarunkowania geologiczne terenu, bowiem pojęcie Bielawa rozumieć można jako „biała wyspa”, co jest związane z obecnym w tym obszarze białym wapnem.