Wody powierzchniowe

Home / Wody powierzchniowe

Na Pomorzu Zachodnim zasoby wód jeziornych wynoszą ok. 3,25km3, porównując obszar całego Pomorza, natomiast w woj. zachodniopomorskim występuje ok. 45,6% takich zasobów.

Fot. 1. Rzeka Drawa
źródło: http://www.pojezierze-drawskie.pl/fotki/Image/szlaki/slajd1.jpg

Około 85% powierzchni obszaru całego Parku Krajobrazowego leży w zlewni rzeki Drawy, z której takie rzeki jak: Noteć, Warta i Odra wpływają do morza Bałtyckiego.

Niewielka cześć obszaru Parku leży również w zlewni rzeki Dębnicy, która jest odprowadzana za pomocą rzeki Parsęty do morza Bałtyckiego.

Największą rzeką Parku jest Drawa o powierzchni 3198 km2 z długością dochodzącą do około 200km. Rzeka Drawa na swojej trasie przepływa przez jeziora takie jak: Małe, Długie, Krzywe, Krąg, Głębokie. Wszystkie te jeziora są położone w Dolinie Pięciu Jezior. Początkiem Drawy jest Rynnowa dolina polodowcowa, która jest położona pomiędzy Połczynem Zdrojem a Kluczewem. Dopływami Drawy są takie rzeki jak: Rakon, Wąsowa Kokna oraz Miedznik. Kilkakrotnie papież Jan Paweł II płynął ową rzeką, dlatego też na jego cześć szlak został nazwany im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Szlak ten prowadzi w pobliże miejscowości Krzyż, partie źródłowe Drawy są rezerwatem krajobrazowym Dolina Pięciu Jezior. Rzeka Drawa jest uznawana za rzekę nizinną, gdzie jej rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona.

Fot. 2. Jezioro Długie

Fot. 3. Jezioro Głębokie
źródło:www.zlocieniec.gawex.pl źródło:www.zlocieniec.gawex.pl

W Drawskim Parku Krajobrazowym drugą rzeką jest Dębica, która wypływa z jeziora Kulbackiego. Dębica przepływa przez jeziora: Koprzywno i Dębno. Odcinek ten jest uznawany za bardzo atrakcyjny i malowniczy.

Jeziora

Największa atrakcją Drawskiego Parku Krajobrazowego jest urozmaicony krajobraz, który charakteryzuje się niespotykaną rzeźbą terenu i występowaniem licznych jezior o przejrzystej wodzie, które łączą się za pomocą rzek. Na Pojezierzu Drawskim występuje 47 jezior z których każde zachowuje swój swoisty urok. „Natura stworzyła coś niezwykłego. Pięć niewielkich jezior rynnowych łączy kolejno rzeka Drawa. Jeziora stanowią interesujący układ hydrologiczny oraz biocenotyczny. Są malowniczo wpisane w otaczający krajobraz”. (Moczarska-Ryczko, 2008)

Bogactwo tych jezior piętnują jeziora rynnowe posiadające dużą powierzchnię, głębokość oraz silnie rozbudowaną linię brzegową m. in. Drawsko, Komorze, Żerdno, Siecino. Jezioro Drawsko wyróżnia się od innych jezior tym, iż posiada unikalną kombinacje krzyżujących się rynien radialnych, co za tym idzie, jezioro Drawskie charakteryzuje się bardzo czystą wodą (Przyroda Pomorza Zachodniego, 2002).

Charakterystyka większych jezior Parku:

Jezioro Drawsko – „Jezioro Drawsko, o kształcie nieregularnym, z licznymi zatokami wchodzącymi w głąb lądu, należy do zbiorników wodnych odznaczających się parametrami świadczącymi o jego dużych rozmiarach: powierzchnia – 1781,5 ha, objętość wód – 331 443,4 tys. m3, głębokość maksymalna – 79,7m(…)” (Gajdecki, 1996)

Linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta i jej długość wynosi ok. 70km.

Linia brzegowa, spowodowana bogatym rozczłonkowaniem basenu jeziora, jest silnie rozwinięta i wynosi 66,400m. Szczególnie zwraca uwagę północna i zachodnia część jeziora, gdzie występują największe zatoki: Kluczewska, Uraz, Rzepowska, Rękawicka
i Henrykowska.”(Gajdecki, 1996)

Na jeziorze Drawskim znajdują się wyspy, lecz ich liczba wg różnych autorów jest inna, wg Gajdeckiego: „Na jeziorze znajduje się 8 niewielkich wysp oraz jedna duża – Bielawa o powierzchni 79,5ha”, a wg Ulińskiego: „Na jeziorze znajduje się 14 wysp”.

Wyspa Bielawa to piąta w Polsce pod względem wielkości wyspa. Położona jest w centralnej części jeziora, a jej powierzchnia liczy ok. 80 ha.

Jezioro Żerdno – „Zwane również Srebnym, jest dawną zatoką jeziora Drawsko. Powierzchnia jeziora to 205 ha, a maksymalna głębokość 36 m. W odległości 2km w kierunku wschodnim j. Komorze, początek szlaku kajakowego Piławy. Woda jeziora odpowiada I klasie czystości”. (Uliński, 2008)

Żerdno ma długość 3 km, a odcinki brzegu południowego i północnego mają charakter klifów.

Fot. 4. Jezioro Drawskie
źródło: Wirginia Twardoch

Jeziro Krosino– powierzchnia 177 ha, głębokość 17 m, długość 4,5 km. Przez to jezioro prowadzi również szlak kajakowy im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Możemy spotkać na niektórych odcinkach brzegi klifowe w dużej części zalesione. W miejscowości Głęboczek znajduje się wpływ, natomiast ujście w miejscowości Budowo.