Unikalny klimat w Parku Krajobrazowym

Home / Unikalny klimat w Parku Krajobrazowym

Unikalny klimat w Parku Krajobrazowym. O bogactwie przyrody Wyspy Bielawa świadczą wszystkie wskazane wyżej zjawiska flory i fauny. Dzięki nim obszar wyspy posiada niepowtarzalne walory enklawy przyrodniczej, charakteryzującej się wyjątkowym ekosystemem. Bielawa jak mało które miejsce w północnej Polsce stwarza możliwości bezpośredniego obcowania z nieskażoną
i pierwotną w swoim kształcie przyrodą oraz przejawami jej życia.