Położenie administracyjne

Home / Położenie administracyjne

Czaplinek jest gminą miejsko – wiejska, znajdująca się w województwie Zachodniopomorskim w powiecie Drawskim. Gmina ta położona jest w południowo wschodniej części województwa oraz wschodniej części powiatu.

Miasto graniczy z takimi gminami jak:
Borne Sulinowo;
Barwice;
Połczyn Zdrój;
Ostrowice;
Złocieniec;
Wierzchowo;
Wałcz;
Jastrowie.

Gmina Czaplinek uważana jest za największy i najatrakcyjniejszy turystyczny ośrodek znajdujący się na Pojezierzu Drawskim. Obszar ten, jest największą jednostką fizjograficzną Pojezierza Zachodniopomorskiego. Warto wiedzieć, że tutaj również przebiega granica Drawskiego Parku Krajobrazowego, w którym elementy krajobrazu, flory i fauny są jednym z najpiękniejszych owego Parku.

„Według podziału na krainy geograficzno-przyrodnicze zasadnicza część gminy leży na Pojezierzu Drawskim, wchodzących w skład Pojezierza Zachodniopomorskiego. Pojezierze Drawskie stanowi przedłużenie moren Pojezierza Ińskiego w kierunku północno-wschodnim bezpośredniego zlewiska Bałtyku (dorzecza Regi i Parsęty) oraz dorzecza Warty-Noteci, do której płyną Drawa i Gwda. Zajmuje obszar ok. 1900 km2” (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne gminy Czaplinek, 2001)

Podstawowe dane o mieście i gminie

 • Liczba ludności w gminie – 12 473 z tego:
  miasto – 7468 mieszkańców
  wieś – 5005 mieszkańców
  (wg stanu z sierpnia 1999 r.)
  Średnia gęstość zaludnienia – ok. 34 os./km2
  Liczba ludności w gminie- 12 394 z tego:
  miasto – 7480 mieszkańców
  wieś – 4916 mieszkańców
  (wg stanu z maja 2001 r.)

  Powierzchnia gminy ogółem – 36472 ha
  a) użytki rolne – 14727 ha
  – grunty orne – 12499 ha
  – sady – 168 ha
  – łąki – 1077 ha
  – pastwiska – 834 ha
  b) lasy – 14858 ha
  c) wody – 3521 ha
  d) tereny osiedlowe – 648 ha
  e) tereny komunikacyjne- 938 ha
  f) nieużytki – 1621 ha

  Powierzchnia miasta Czaplinek- 1351 ha
  W granicach administracyjnych gminy znajdują się:
  miasto Czaplinek
  48 wsi, w tym:
  – 25 wsi sołeckich

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne gminy Czaplinek”, załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/194/2001 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku.