Geneza powstania

Home / Geneza powstania

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się 1389 zbiorników wodnych, które pokrywają łącznie obszar o powierzchni 56716,8 ha. Jeziora te zajmują 2,5% całego obszaru województwa. Największym zbiornikiem wodnym tego regionu jest jezioro Miedwie obejmujące ok. 682 mln m3. „Zachodniopomorskie, podobnie jak całe Pomorze, należy do obszarów bogatych w naturalne zbiorniki jeziorne. Ich rozmieszczenie nie jest jednak równomierne. Największa ilość jezior spotyka się na Pojezierzu Zachodniopomorskim, natomiast najmniej w pasie równin Pobrzeża Szczecińskiego i Koszalińskiego”(Przyroda Pomorza Zachodniego, 2002)

Ryc. 1. Występowanie jezior na Pomorzu w %/km2
źródło: S. Majdanowski 1954 w: Przyroda Pomorza Zachodniego 2002

Jeziora na terenie woj. Zachodniopomorskiego posiadają różną genezę. Jeziora znajdujące się na Pomorzu Zachodnim (np. j. Drawskie) są zaliczane do głębokich
i długich rynien subglacjalnych, które były formułowane przez liczne rzeki, płynące w tunelach podlodowcowych.

Przyczyniło się do tego bardzo szybkie wytapianie lądolodu skandynawskiego, co za tym idzie pod lądolodem uformował się silnie rozwinięty system rzek, które były zasilane przez wody roztopowe. 

Ryc. 2. Plan batymetryczny jeziora Drawskiego
źródło: Przyroda Pomorza Zachodniego, 2002

Naukowcy twierdzą, iż rzeki te płynęły z ogromną szybkością, wycinając
w podłożu lądolodu wąskie doliny dochodzące do ponad 100m. W taki sposób powstały jeziora Ińsko i Drawsko, które są zaliczane do jezior rynnowych.

Jedne z bardziej znanych jezior rynnowych to: jezioro Miedwie, Woświń, Ińsko, Lubie oraz j. Drawskie, które niewątpliwie stanowią atrakcję turystyczną tego regionu. Zbiorniki rynnowe możemy opisać jako długie, niezbyt szerokie, o przeważnie krętym przebiegu oraz dużą głębokością.