Szata zwierzęca

Home / Szata zwierzęca

Elementem wyróżniającym Drawski Park Krajobrazowy jest zróżnicowany teren, który zasiedla wiele gatunków zwierząt typowych dla takich obszarów.

Jeden gatunek krągłoustnych zamieszkuje wody Parku: „minóg strumieniowy oraz 35 gatunków ryb, w tym 4 gatunki objęte ochroną prawną: strzebla potokowa, ciosa, koza i piskorz.”(Pajewski, 2008)

Odznaczające się dużą czystością wód jeziora sielawowe (Drawsko, Żerdno, Wilczkowi), są najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru. Zasiedlane przez takie ryby jak: sielawa, sieja, ukleja, płoć, leszcza, okonia, jazgarza, krąpia i szczupaka. Występują także jeziora leszczowe, w których występują takie ryby jak: leszcz, lin, węgorz, szczupak, okoń, krąp oraz wzdręga.

W Parku można zobaczyć 12 z 18 gatunków płazów żyjących w Polsce. W płytkich zbiornikach wodnych oraz w rowach można dostrzec traszkę zwyczajną, występuje tu również największa traszka grzebieniasta inaczej europejska o długości 15-18cm.

Wilgotne lasy, łąki, pola oraz ogrody zasiedla jedna z najliczniejszych ropuch, ropucha szara.

Na pojezierzu Drawskim występuje 5 gatunków żab: trawna, moczarowa, wodna, jeziorowa oraz śmieszka.

Na polanach, łąkach czy w lasach można spotkać 5 gatunków gadów:

 • Jaszczurka zwinka
  Jaszczurka żyworodna
  Padalec zwyczajny
  Zaskroniec zwyczajny
  Żmija zygzakowata

Wszystkie w/w gady podlegają ochronie prawnej.

Na terenie Parku znajduje się wiele gatunków ptaków:

„Awifauna Parku i jego otuliny liczy 148 gatunków lęgowych. Gniazdują tu 4 pary bielika,

4 pary orlika krzykliwego, 2 pary kani rudej, 5 par bociana czarnego i ponad 90 par bociana białego. Pospolitymi drapieżcami są myszołów i jastrząb. Populacja lęgowa błotniaka stawowego liczy 20 par – jest jedną z największych w Polsce. Gnieździ się tu puchacz,
a ponadto puszczyk, pójdźka, sowa uszata, płomykówka oraz włochatka. Jeziora
i trzcinowiska zamieszkują pospolicie: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, rokitniczka, łozówka, trzciniak, trzcinniczek, potrzos, łyska i krzyżówka.” (Pajewski, 2008)

Kolonie kormorana czarnego można znaleźć na jeziorze Drawskim, na niewielkiej wysepce, której nazwa przyjęła się od jej mieszkańców „Wyspą Kormoranów”.

Na terenie parku występuje jeszcze:

 • 8 gatunków nietoperzy
  5 gatunków zwierząt owadożernych (np. kret europejski, jeż zachodni)
  8 gatunków drapieżników (np. lis, borsuk)
  Zwierzęta kopytne ( dzik, sarna oraz jeleń)

Na Wyspie Bielawa występuje wiele gatunków zwierząt:

Ptaki leśne – na różnych piętrach lasu możemy obserwować ptaszynę, począwszy od ściółki aż po korony drzew. Jednak by móc obserwować ptaki jest tu potrzebna zdolność cichego poruszania się. Występują takie gatunki ptaków jak: rudzik, sikora modra, sikora bogatka, sikora uboga, kos, wilga, zięba, kowalik, drozd śpiewak, szpak, pierwiosnek, kukułka, grzywacz, dzięcioł duży, trznadel.

Kormoran czarny – gnieździ się kolonijnie, gniazda budują w konarach drzew. Odchody kormorana wpływają tak na drzewo, że ono po kilku latach od założenia gniazda obumiera. Kormoran jest ptakiem podlegającym ochronie prawnej.

Płazy występują głównie na terenach wilgotnych. Pospolicie można spotkać tu trzy gatunki płazów:

 • Ropuchę szarą
  Żabę trawną
  Żabę moczarową

Wszystkie gatunki płazów podlegają prawnej ochronie gatunkowej.

Na terenie wyspy można zaobserwować również drapieżniki – lisy i borsuki, zwierzęta owadożerne – krety europejskie oraz jeże zachodnie, a także zwierzęta kopytne – sarny, jelenie oraz dziki.

Można obserwować wiele gatunków ptaków, gdyż wyspa to doskonałe miejsce na takie obserwacje. Występują tu m.in. perkoz dwuczuby, łabędź niemy, krakwa, głowienka, czernica, gągol, nurogęś, czapla siwa, mewa śmieszka, mewa pospolita, bąk, zimorodek, bielik, kania rdzawa, kania czarna, błotniak stawowy, łozówka, trzciniak, trzcinniczek, potrzos, łyska i krzyżówka.